Sportfiskeklubben BAFiske

OM Sportfiskeklubben BAFiske

Beskrivning saknas.

Bakgrund

”BAFiske” fiskeklubb är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Sverige

Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och dess distrikt väst, men alltså inte begränsad till Väst.

Kan vara en bild av natur

Namnet BAFiske kommer egentligen ifrån initialerna för grundaren Billy Affelin men står även för ”Bra anda i Fiske” dvs kamrater och fiskekompisar är jätteviktigt. Klubben grundades 2021

Beskrivning saknas.

Klubbens syfte:

 1. Vara en aktiv klubb där vi försöker hålla det enkelt
 2. Vara en attraktiv klubb för alla som vill fiska och ha roligt via tex fiskeutflykter/tävlingar
 3. Vara en attraktiv klubb för alla som gillar tävlingsfiske, artjakt, specimenfiske mm.
 4. Vara en klubb där kamratanda är viktigt och där vi ställer upp för varandra
 5. Vara en klubb som hjälper ungdomar att få uppleva sportfiskets fantastiska värld tex genom att köra ungdomar till fiskevattnet.
 6. Vara en klubb som bidrar till att öka allmänbildningen inom sportfisket och naturkunskap
 7. Vara en klubb som samarbetar och hjälper andra klubbar om detta är i linje med klubbens intressen
 8. Vara en klubb som har hög tolerans för att folk njuter av sportfisket på många olika sätt.
 9. Vara en klubb för de som är intresserade

Medlemskap

Rätt till medlemskap äger varje sportfiskeintresserad person som söker inträde, och betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter. Personer som inte tillför klubben något positivt eller tom drar ner klubbens aktivitet och kamratanda äger styrelsen rätt att utesluta

Beskrivning saknas.

Förvaltning

Klubbens verksamhet hanteras av en styrelse som består av ledamöter, suppleanter och funktionärer som väljs på årsmötet. Styrelsen består av en ordförande, en sekreterare, en kassör, en tävlingsledare, ungdomsledare/Bidragsanasvarig samt övriga nödvändiga funktionärer. Alla medlemmar kan ansöka att bli styrelsemedlem som fyllt 18 år

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Revision

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet en revisor som inte är med i styrelsens arbete

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Påverkan, styrning och motioner

Motioner och ärenden som skall upptas till behandling vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmöte för att garanterat komma med på just det årsmötet. Generellt har vi en platt organisation där vi uppskattar folk som vill engagera sig och frågor tas gärna upp löpande på våra styrelsemöten eller träffar.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Årsmöte

Årsmöte skall hållas årligen helst i början av varje nytt år

Kan vara en bild av utomhus

Kallelse

Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 8 dagar före årsmötesdagen av ordföranden eller annan styrelsemedlem i nödfall

Beskrivning saknas.

Uteslutning

Medlem som uppsåtligt skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgans bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Frågan om uteslutande får dock inte beslutas förrän medlemmen beretts tillfälle att inom en viss bestämd tid yttra sig i ärendet.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar och riktlinjer görs på årsmötet om de är av betydande karaktär

Kan vara en bild av en eller flera personer, personer som fiskar, personer som står, fiskespö och jordens vatten

Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan göras via majoritetsbeslut eller ordförandes önskemål

Kan vara en bild av 1 person och fiskespö

Förmåner

Utöver stort inflytande i klubben så har man även följande förmåner:

 1. Möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för sitt fiske
 2. Möjlighet att deltaga på klubbens egna event/tävlingar så som klubbdeltagande klubbmästerskap mm
 3. Möjlighet att ansöka om att vara med i klubbens fisketeam i olika tävlingar
 4. Som medlem finns även möjlighet att låna enkla båtar både i havet och i insjö.
 5. Lättare att få ta del av sponsorers bidrag genom utlottning mm(som tex utlottning av julklappar)
Beskrivning saknas.

Kan man vara med i andra klubbar samtidigt?

Ja, det är tom bra om vi kan samarbeta med andra klubbar. Det enda som inte får förekomma är såklart intressekonflikt. Ser vi tydliga intressekonflikter får man såklart en notering om det.

Övrigt

Klubben samarbetar starkt med sociala medierna och webben under namnet BAFiske som startas och ägs av Billy Affelin. Dessa resurser står till klubbens förfogande så länge som Billy Affelin godkänner detta. Klubben äger alltså inte dessa forum juridiskt.

Kan vara en bild av utomhus
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.

Alla resultat från övriga tävlingar Hittar ni här https://www.facebook.com/groups/619506891831016


Nyheter

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/groups/227096187950684/

Create your website with WordPress.com
Get started